Dihtovanje i šivenje vreća

Za svaki materijal imamo optimalno rešenje dihtovanja vreće

Postoje razne varijante dihtovanje i šivenja džambo vreća, koja varijanta dihtovanja i šivenja pp vreće će se koristiti zavisi od materijala koji se pakuje u vreću.

Dihtovanje PP big vreće

Postoji više stepena dihtovanje džambo vreća. Korisnici sami biraju stepen dihtovanja koji zadovaljava njihove potrebe. U slučaju da kupac nema iskustva sa džambo vrećama naši menadžeri prodaje imaju predlog koji odgovara njihovim zahtevima. Tada se uglavnom predlaže stepen dihtovanja koji se u praksi pokazao adekvatan za tu vrstu materijala.

Diht trake mogu biti rasporedjene po telu džambo vreće :

  • po celoj džambo vreći,
  • po visini vreće, dnu i izlaznom ventilu,
  • samo na dnu i izlaznom ventilu,
  • ili samo na bafelima u slučaju Q-bag vreće.

Bez dihtovanje
Šivenje džambo vreće samo sa koncem. Ova vrsta dihtovanja vreće se koristi prilikom pakovanja zrnastih, komadnih materijala (žitarice u zrnu, reciklaža, pelet, briket, granulat...) jako je širok spektar robe koja se može pakovati u džambo vrece bez dihtovanja.
Jedna diht traka
Šivenje džambo vreće sa jednom diht trakom se koristi prilikom pakovanja kristal šećera, đubriva, granulata.
Dve diht trake
Šivenje džambo vreće sa dve diht trake. Ova vrsta dihtovanja koristi se prilikom pakovanja brašna, preradjevine od žitarica, kvarcni pesak.
Tri diht trake
Šivenje džambo vreće sa tri diht trake. Ova vrsta podrazumeva dihtovanje sa dve diht trake i trecom diht trakom izmedju tkanine (mleko u prahu, kalcijum karbonat, prašina, kreda, skrob.... i u slučajevima kada se vreća puni pod pritiskom onda se šije sa tri diht trake). Cela pp vreća može biti dihtovana sa tri diht trake, ili one mogu da se nalaze samo na dnu vreće (dno + izlazni ventil).
Dzambo vreće sa folijom
Podrazumeva umetanje polietilenskog umetka u vreću koji pruža zaštitu od curenja materijala. Folijski uložak se koristi prilikom pakovanja jako praškastih materijala ili tečnih materijala kao sto je tečni kreč, voda. Postoji više tipova polietilenskog uloška ( crevo, flašasti uložak, Q-liner...).
Vreća u Vreći
Dupla vreća, vrsta dihtovanja " vreća u vreći“, duple vreće su obično šivene sa dve ili tri diht trake. Vreća u vreći ima uložak u vreću koji je pp vreća ili Q-bag vreća. Ova varijanta dihtovanja se koriste kad je potrebna dosta velika nosivost vreće. Takodje se koriste za Q-bagove kad je potrebno bolje dihtovanje od Tri diht trake ali jeftinije od Q-liner.


Dihtovanje kod Q-bag vreća

Q-bag vreće se razlikuju od standardnih big bag vreća po pregradama (bafelima) koji se nalaze u uglovima pp vreće. Bafeli mogu biti bez diht trake, sa jednom, dve ili tri diht trake.

Varijante šava

Postoje više varijanti šava. Prilikom proizvodnje odredjuje se koji šav se stavlja zavisno od nosivosti pp vreće.

Jedan Kettenstich (Single Chainstitch)

- Zatvaranje poklopac, Ulazni Ventil

Dupli Kettenstich (Double Chainstitch)

- Telo Vreće
- Dno i zatvaranje

Overloh (Herakles)

- Telo vreće

Overloh i Kettenstich (Herakle + Chain stitch)

- Telo Vreće