UN džambo vreće

UN džambo vreće za pakovanje opasne robe

Pozadina

UN je izdao preporuku o tranportu opasne robe. U preporuci se definiše koliko džambo vreće za opasne materijale moraju biti izdržljive i postavljeni su strandardi za testiranje džambo vreća.

U većini evropskih zemalja prihvaćen je Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasne robe (ADR) koji sadrži preporuke UN-a o transportu opasnog tereta.

Tipovi UN džambo vreća

DIV Trades d.o.o. proizvodi UN džambo vreće sa različitim specifikacijama. U poređenju sa standardnim FIBC, UN džambo vreće su jače konstrukcije kako bi se sprečilo curenje opasnih materijala. Svaki tip UN džambo vreće je testiran od strane posebnih kuća za testiranje. ADR sertifikat se dostavlja kupcima na njihov zahtev.

Ponuda DIV Trades-a

max. zapremina

UN-simbol

Grupa pakovanja

Stepen opasnosti

NE  (nije moguće zaFIBC)

1.5m3

X

I

visok

DA

3.0 m3

Y

II

srednji

DA

3.0 m3

Z

III

nizak

 

Da li su vam potrebne UN džambo vreće za opsane materijale?

Da li su vam potrebne UN džambo vreće zavisi od vaše robe i zakona u vašoj zemlji. Listu pokazatelja za UN možete pogledati ovde -  preuzmi pdf

 

Izrada

Postoje četiri tipa UN džambo vreća koje možemo proizvoditi za vas:

  • 13H1- nekaširana tkanina, bez folije
  • 13H2- kaširana tkanina, bez folije
  • 13H3- nekaširana tkanina, sa folijom
  • 13H4- kaširana tkanina, sa folijom

UN džambo vreće imaju ograničenja u pogledu njihovog dizajna.

Dimenzije

UN vreće ne smeju biti višlje od duple veličine najuže strane. UN džambo vreće ne mogu da imaju zapreminu veću od 3.0 m³.

Ulaz

UN džambo vreće ne mogu biti sa otvorenim ulazom ili samo sa klapnom. 

UN džambo vreće se ne mogu popravljati i mogu se upotrebljavati samo jednom.

 

Obeležavanje UN džambo vreća

UN znak i kod

Svaka UN džambo vreća ima jedinstveni UN broj koji pruža važne informacije:

Dodatno UN vreće moraju biti odštampane sa lagerovanim dijagramom

Opcionalno na UN vreće mogu se ištampati ADR Oznake kao:

 

Kako se UN džambo vreće testiraju :

Ulaz
Big bag se napuni šest puta svoje maksimalne težine i drži se pod tim teretom 5 minuta. Big bag ne sme da ima nikakava oštećenja.

Slaganje
Big bag se puni maksimalnom dozvoljenom težinom. Dodaje se 1.8 puta maksimalna težina na testiranu vreću i ostavlja se 24 sata. Vreća je prošla test, ako nema propadanja tela vreće ili gubitka sadržaja.

Test izdržljivosti
Big bag se puni sa maksimalnom dozvoljenom bruto masom i baca se sa a) 1.2m ako je grupa pakovanja II i b) 0.8m ako je grupa pakovanja III. UN big bag ne sme da ima gubitak sadržaja.

Tear test
Nožem se iseče otvor od 10 cm na napunjenoj UN džambo vreći. UN big bag se diže 5 minuta. UN big bag je prošla test, ako se otvor nije proširio za više od 25%.

Topple test
UN big bag se ruši sa a) 1.2m visine, ako je grupa pakovanja II i b) 0.8m visine, ako grupa pakovanja III. Vreća ne sme da ima gubitak sadržaja.

Righting test
UN big bags su potpuno popunjeni sa maksimalnom dozvoljenom težinom. UN big bags se postavlja na stranu i zatim se podiže sa brzinom od 0.1m/s ka uspravnoj poziciji. UN FIBC ne sme da ima oštećenja prilikom testiranja..

 

VARIJANTE ULAZA I IZLAZA DŽAMBO VREĆE