Standardne džambo vreće sa našeg magacina

Poz. 1.

Džambo Vreće
Art. 91x91x130 UXN-UI-B
Dim: 91 x 91 x 130 cm - spoljna dimenzija
Dim: 87 x 87 x 125 cm - unutrašnja dimenzija
Materijal: Neoslojena PP Tkanina, bela, UV-Stabilizovana
Šav: Standard
4 ručke, 25 cm visine
   - Ulazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
   - Izlazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
Džep za dokument - A4
Bez stampe
Nosivost: 1.000 kg ; SF 5:1

Komada

25

50

100

150

200

500

Cena

5.10

4.70

4.50

4.45

4.40

4.35

Cena u € po komadu bez pdv i bez dostave

Poz. 2.

Džambo Vreće
Art. 91x91x155 UXN-UI-B
Dim: 91 x 91 x 155 cm - spoljna dimenzija
Dim: 87 x 87 x 150 cm - unutrašnja dimenzija
Materijal: Neoslojena PP Tkanina, bela, UV-Stabilizovana
Šav: Standard
4 ručke, 25 cm visine
   - Ulazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
   - Izlazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
Džep za dokument - A4
Bez stampe
Nosivost: 1.000kg ; SF 5:1

Komada

25

50

100

150

200

500

Cena

5,50

5,10

4,90

4,85

4,8

4,75

Cena u € po komadu bez pdv i bez dostave

Poz. 3.

Džambo Vreće
Art. 91x91x130 UXN-KI-B
Dim: 91 x 91 x 130 cm - spoljna dimenzija
Dim: 87 x 87 x 125 cm - unutrašnja dimenzija
Materijal: Neoslojena PP Tkanina, bela, UV-Stabilizovana
Šav: Standard
4 ručke, 25 cm visine
   - Ulaz kecelja
   - Izlazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
Džep za dokument - A4
Bez stampe
Nosivost: 1.000 kg ; SF 5:1

Komada

25

50

100

150

200

500

Cena

5.25

4.85

4.65

4.60

4.55

4.50

Cena u € po komadu bez pdv i bez dostave

Poz. 4.

Džambo Vreće
Art. 91x91x155 UXN-KI-B
Dim: 91 x 91 x 155 cm - spoljna dimenzija
Dim: 87 x 87 x 150 cm - unutrašnja dimenzija
Materijal: Neoslojena PP Tkanina, bela, UV-Stabilizovana
Šav: Standard
4 ručke, 25 cm visine
   - Ulaz kecelja
   - Izlazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
Džep za dokument - A4
Bez stampe
Nosivost: 1.000kg ; SF 5:1

Komada

25

50

100

150

200

500

Cena

5.65

5.25

5.05

5.00

4.95

4.90

Cena u € po komadu bez pdv i bez dostave

Poz. 5.

Džambo Vreće
Art. 91x91x145 UXN-UI-C
Dim: 91 x 91 x 145 cm - spoljna dimenzija
Dim: 87 x 87 x 140 cm - unutrašnja dimenzija
Materijal: Oslojena PP Tkanina, bela, UV-Stabilizovana
Šav: jedna diht traka
4 ručke, 25 cm visine
   - Ulazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
   -  Izlazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
Džep za dokument - A4
Bez stampe
Nosivost: 1.000kg ; SF 5:1

Komada

50

100

150

200

500

Cena

6.20

6.00

5.95

5.90

5.85

Cena u € po komadu bez pdv i bez dostave

Poz. 6.

Džambo Vreće
Art. 91x91x165 UXN-UI-C
Dim: 91 x 91 x 165 cm - spoljna dimenzija
Dim: 87 x 87 x 160 cm - unutrašnja dimenzija
Materijal: Oslojena PP Tkanina, bela, UV-Stabilizovana
Šav: jedna diht traka
4 ručke, 25 cm visine
   - Ulazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
   - Izlazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
Džep za dokument - A4
Bez stampe
Nosivost: 1.250kg ; SF 5:1

Komada

25

50

100

150

200

500

Cena

7.15

6.75

6.55

6.50

6.45

6.40

Cena u € po komadu bez pdv i bez dostave

Poz. 7.

Džambo Vreće
Art. 95x95x200 UXN-UI-B
Dim: 95 x 95 x 200 cm - spoljna dimenzija
Dim: 91 x 91 x 195 cm - unutrašnja dimenzija
Materijal: Oslojena PP Tkanina, bela, UV-Stabilizovana
Šav: Standard
4 ručke, 25 cm visine
   -  Ulazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
   -  Izlazni Ventil 40cm prečnik, dužina 50cm
Džep za dokument A4
Bez stampe
Nosivost: 1.250kg SF 5:1

Komada

25

50

100

150

200

500

Cena

7.25

6.85

6.65

6.60

6.55

6.50

Cena u € po komadu bez pdv i bez dostave

KONTAKT

Željana Đukic
menadžer prodaje

Srbija