Džambo vreće sa jednom ili dve tačke vešanja

Džambo vreće sa jednom ili dve ručice, kako bi kupac manipulisao sa vrećama bez viljuškara

Prednost
 • Predstavljaju posebno rešenje za transport i skladištenje rasutih vrsta materijala
 • Jedna ili više vreća se mogu istovremeno podizati kukom ili nekim drugim vidom opreme, što predstavlja značajnu pogodnost u odnosu na klasične vreće sa četiri tačke vešanja, gde je uglavnom potreban viljuškar
 • Lakši utovara na brodove ili u vozove gde se ne može koristiti viljuškar
 • Najekonomičnija vrsta džambo pakovanja
Primena

Najčešće se koriste za veštačka đubriva (npr. urea), u hemiskoj industriji, kao i za pakovanje raznih vrsta žitarica, semena, briketa, peleta, cementa i drugih materijala.

 

 

Konstrukcija

Telo i ručice

Džambo vreće sa jednom i dve tačke vešanja su vreće čija su tela i ručice napravljene od jednog komada polipropilenske tkanine. Ručice na vrećama su omotane polipropilenskim slojem tkanine i mogu biti različitih boja koje označavaju vrstu materijala koja se nalazi u vrećama.

Jedna ili dve ručice?

Džambo vreće mogu biti sa jednom ili sa dve ručice. Izaberite tip koji odgovara vašoj mašini za punjenje.

Dimenzije

Dimenzije vreća uglavnom zavise od primene, transporta i skladistenja.

Standardne dimenzije su:
60x60cm, 62,5x62,5cm, 75x75cm, 80x80cm, 85x85cm, 90x90cm, 95x95cm

Visina vreće :  
50 - 200cm

Dužina ručica :  
20 - 70cm

 
Folija

Zbog uticaja vlažnosti na pojedine materijale koji se pakuju, u džambo vreće se ubacuje polietilenska folija od 60 my do 90 my. Oslojavanjem polipropilenske tkanine se ostvaruje hidroskopska zaštita materijala, ali zbog nemogućnosti oslojavanja tkanine za ovakav tip vreća koristi se polietilenska folija prilagođenih oblika i dimenzija.

 • Slobodno uvučeno crevo
  Najčešći i najekonomičniji tip folije kod džambo vreća sa jednom ili dve tačke vešanja. Folija u obliku creva se slobodno ubacuje u džambo vreće. Folja obično ima vareno dno. Folija se sa vrpcom može zatvarati na vrhu.
 • Slobodno uvučeno crevo sa ulazom u ćošku
  Tip sličan kao i slobodno uvučeno crevo, ali je zavaren na vrhu sa ulazom u jednom ćošku
 • Slobodna uvečena formliner sa ulaznim i izlaznim ventilom
  Formliner folija je folija u obliku flaše koja stvara ulazni i/ili izlazni ventil. Formliner folija može biti slobodno uvučena u vreće.
 • Formliner folija fiksirana u ručkicu
  Fromliner folija može biti fiksirana u ručkicama. Prednost je što se folja ne može pomerati nakon punjenje..

Ulaz džambo vreće sa jednom ili dve tačke vešanja

Ulaz džambo vreće može biti otvoren, sa ulaznim ventilom ili sa keceljom.

Dno džambo vreće sa jednom ili dve tačke vešanja

Dno džambo vreće se šije od posebnog komada kvadratne polipropilenske tkanine. Vreća na izlazu može imati izlazni ventil, ventil sa kapuhonom ili ravno dno

Nosivost

Nosivost vreća sa jednom ili dve tačke vešanja je obično od 400 – 1000 kg sa faktorom sigurnosti SF 5:1 ili 6:1.

Štampa

Štampa na big bag-ovima sa jednom ili dve tačke vešanja se radi u zavisnosti od potreba kupaca. Naziv kompanije, logo, osnovne informacije i instrukcije za korišćenje proizvoda i same vreće su obično glavni elementi štampe. Kvalitet štampe značajno utiče na marketinšku prednost naših kupaca i mi se trudimo da ispunimo sve njihove zahteve. Ovo se posebno odnosi na vreće sa jednom i dve tačke vešanja koje su namenjene za pakovanje veštačkog đubriva.