Štampanje PP vreća

Big Bagovi se mogu štampati različitim tehnikama štampe. U našem slučaju je to Flekso štampa, što znači da se otisak direktno prenosi sa flekso ploče tj. Klišea na materijal. Ova tehnika stampe se najčešće koristi u štampi ambalažnih materijala.

Mašina sa kojom štampamo džambo vreće može pri jednom puštanju da štampa u tri boje, te de se isti materijal moze pustiti više puta ako je potrebno više od tri boje.

  • Maksimalna širina štampe je 1000mm,
  • Maksimalna dužina štampe je 1900mm,
  • Maksimalna visina PP vreće koja se može odštampati je 2100mm
Džambo vreće se najčešće štampaju radi obeležavanja:
  • logoa i naziva korisnika Big Baga,
  • naziva materijala koji se skladišti u džambo vreće,
  • znakova upozorenja na opasne materije,
  • znakova za pravilno korišćenje džambo vreće,
  • znakova za pravilno odlaganje i skladištenje džambo vreće,
  • znakova za pravilno recikliranje materijala koji se skladišti u džambo vreće,
  • znakova za pravilno recikliranje PP vreće..

Flekso ploče tj. klišei su izradjeni od fotopolimernih materijala(silikona) i mogu da budu različitih dimenzija.

Boje koje koristimo za štampanje Big Bags su na bazi alkohola i sasvim dobro prijanjaju na materijal koji se štampa. Nijansa boje kojom se želi štampati PP vreća se može po želji kupca izabrati iz Pantone kolornog sistema.