Tipovi ulaza džambo vreća

 

Postoje različiti tipovi džambo vreća sa različitim ulazima za njihovo punjenje. Tipovi ulaza džambo vreća zavise od Vaših zahteva tj. od Vaših potreba za punjenjem vreće i od potreba zaštite materijala od spoljnih uticaja. Najčešći tipovi vreća:


 •  Najjednostavniji za punjenje
 •  Najjeftiniji tip džambo vreća
 •  Roba nije zaštićena

Najjednostavniji i najjeftiniji tip džamo vreća. S obzirom da ovakav tip džambo vreća nema mogućnost zatvaranja ulaza, materijal koji se pakuje nije zaštićen. U ovakvu vrstu džambo vreća se pakuju kamen, pesak, građevinski materijal kao i drugi materijali koji mogu da izdrže vremenske uslove (kišu, vlagu, sunce...), a da pri tom ne gube na svom kvalitetu. Džambo vreće sa otvorenim ulazom mogu da se pune ručno ili mašinski. Kod ovakvog tipa džambo vreća tkanina na vrhu je porubljena kako bi se izbegla oštrina tkanine..

 •  Zaštita protiv sunca
 •  Loš način zatvaranja, jer prljavština može da upada

Standardni tip džambo vreća. Klapna predstavlja poklopac koji je ušiven (pričvršćen) za vreću sa jedne strane i sadrži vrpce za vezivanje, kako bi se zaštitio materijal koji se pakuje u džambo vreće. Klapna se šije od teške tkanine.

 •  Odlično zaštićena roba
 •  Ne zahteva mašinsko punjenje
 •  Skupljia od varijante sa ventilom

Standardni tip džambo vreća. Kecelja predstavlja dodatak u širini džambo vreće sa vrpcama za zatvaranje kecelje, što omogućava zaštitu materijala, koji se pakuje, od spoljnih uticaja i kontaminacije. Kecelja se šije od lake oslojene (kaširane) ili neoslojene (nekaširane) tkanine u zavisnosti od zahteva kupca. Visina kecelje srazmerna je dimenzijama džambo vreće. Džambo vreće sa keceljom se uglavnom koriste kada je potrebna zaštita materijala, a ne postoji mašina za punjenje (punilica).

 •  Najbolja zaštita za materijal
 •  Povoljnija cena od ulaza sa keceljom
 •  Prilikom punjenja ne stvara se prašina u pogonu
 •  Zahteva mašinu za punjenje

Standardni tip džambo vreća. Ulaz džambo vreće se sastoji od poklopca sa otvorom na kojem se nalazi ventil sa vrpcama za zatvaranje, što omogućava zaštitu materijala koji se pakuje. Džambo vreće sa ulaznim ventilom su namenjene za potrebe firmi koji poseduju mašine za punjenje materijala. Prečnici i dužine ulaznog ventila su različite i izrađuju se prema zahtevima kupca. Najčešće se izrađuju prečnici izmedju 30 i 50 cm i dužine od 50 cm. Ulazni ventil se šije od lake oslojene (kaširane) ili neoslojene (nekaširane) tkanine.

Kombinacija klapne i ulaznog ventila:
 •  Duplo zaštićeni materijal
 •  Dodatna operacija zatvaranja i otvaranja

Specifičan tip džambo vreća koji sadrži kombinaciju ulaznog ventila i klapne koja omogućava dodatnu zaštitu ulaznog ventila. Ulazni ventil i klapna sadrže posebne vrpce za njihovo vezivanje. Ulazni ventil omogućava zaštitu materijala od spoljnih uticaja, dok klapna predstavlja dodatnu zaštitu ulaznog ventila. Ulazni ventil se šije od lake oslojene (kaširane) ili neoslojena (nekaširane) tkanine, a klapna se šije od teške oslojene (kaširane) ili neoslojene (nekaširane) tkanine, sve u skaldu sa zahtevima kupca. Džambo vreće sa ulaznim ventilom i klapnom zahtevaju mašinsko punjenje.

Kao vreće za ulaznom ventilom ali kod ovakvog tipa se postiže
 •  Bolje iskorišćenje prostora u telu vreće

Specifičan tip džambo vreća. Karakteristično za ovaj, specifični tip džambo vreća, jeste što se poklopac šije konusno radi maksimalnog iskorišćenja prostora u telu vreće. Ovakav tip ulaza džambo vreće je potreban u slučajevima kada postoji problem maksimalnog iskorišćenja prostora u ćoškovima vreće.

 •  Bolja zaštita protiv kiše

Vreće sa keceljom ili sa ulaznim ventilom mogu imati dodatnu zaštitu, takozvani kišobran. Na kišobran se sašije kecelja ili poklopac na kojem se sašije ulazni ventil koji se zajedno šiju na telo vreće tako da na šav ne može da uđe voda u slučaju kiše.

Kod UN vreće ulaz džambo vreće mora biti zatvoren sa ventilom ili keceljom kako bi se opasan materijal zadržao u vreći u slučaju da se ona prevrne.

Uložak koji se ubacuje u džambo vreću može biti pričvršćen za ulaz vreće na različite načine. PE uložak može biti ušiven za rub vrha ili slobodno uvučen u džambo vreću.

Kod ventilacionih džambo vreća postoji mogućnost da se koristi ventilaciona tkanina kod kecelje koja dozvoljava bolju ventilaciju materijala.

Vreće sa jednom ili dve tacke vešanja imaju malo drugačije varijante ulaza. Najčešće varijante ulaza su: sa otvorenim ulazom, sa keceljom ili sa ulaznim ventilom, ali se u većini slučajeva koristi otvoren ulaz ili ulaz sa ventilom.

Ukoliko niste sigurni koja varijanta ulaza džamo vreće najbolje odgovara Vašim potrebama kontaktirajte naše kolege iz prodaje koje su spremni da Vam daju više informacija, kako bi se odlučili za pravi izbor.