Džambo vreće za hranu

DIV Trades d.o.o. proizvodi džambo vreće za hranu u skladu sa Evropskim regulativama

Veliki broj džambo vreća se koristi u prehrambenoj industriji. Naši kupci u FIBC za hranu pakuju rafinirani šećer, mleko u prahu, brašno, skrob i druge prehrambene proizvode. Shodno tome, džambo vreće moraju biti u skladu sa zakonskim propisima koji su vezani za bezbednost prehrambenih proizvoda.

Standard

DIV Trades-ove džambo vreće kao i tkanina su sertifikovani po sistemu HACCP i ISO 22000.

Regulativne odredbe:

Testovi analza na migracije naše tkanine i folije svedoče o usaglašenosti sa relevantnim granicama. Naša proizvodnja džambo vreća za hranu, tkanina i ostalih sirovina se koriste u skladu sa sledećim regulativama:

 • Regulativa (EC) 1935/2004 o materijalima i artiklama koji dolaze u kontakt s hranom
 • Regulativa (EC) 10/2011 na plastične materijale i artikle koji dolaze u dodir s hranom
 • Regulativa (EC) 2023/2006 o proizvodnji za materijale i predmete namenjene za rad sa hranom
 • Evropska direktiva 82/711/EEC i dopune: osnovna pravila za migracione testove plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir sa hranom
 • Evropska direktiva 85/572/EEC i izmene i dopune: spisak simulanata za migracione testove plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom
 • Lokalne srpske regulative
 
Tehnologija

Sertifikati i labaratorijski testovi su više koncentrisani na upravljanje kvalitetom i na migracije iz plastike. Naša dodatna tehnologija u cilju postizanja što čistijeg finalnog proizvoda je:

 • Vertikalno intergrisana fabrika omogućava kontrolu kvaliteta kompletnog lanca proizvodnje
 • Ne koristimo recikliranu plastiku
 • Tkanina i džambo vreće nikad ne dodiruju pod
 • Politka slomljenog stakla
 • Nekaširana tkanina je sečena sa ultra sonic rezom ili sa vrućim rezom što eleminiše zaostale niti tkanine
 • Zaposleni nose kape za kosu i dezinfikuju ruke pre ulaska u pogon za proizvodnju
 • Redovno usavršavanje zaposlenih
 • Šavovi mogu biti sa spoljne strane
 • Vruće sečenje krajeva
 • Unutrašnjost pp kontejner vreća je usisana (vakum)
 • Završna kontrola big bag-ova:
  Kontrola na osvetljenom stolu
  - Metal detekcija (uređaj za otkrivanje metala)
 • Završne bale umotane u streč foliju i zaštićene PP haubom
 • Potpuna kontrola poizvodnje proizvoda
Inspekcija

Redovno se sprovode od vodećih svetskih proizvođača hrane. Ukoliko ste naš klijent ili ukoliko nameravate da kupite naše proizvode možete posetiti naše proizvodne pogone, izvršiti kontrolu i informisati se o big bag-ovima za hranu.

VARIJANTE ULAZA I IZLAZA DŽAMBO VREĆE