Q-bag vreće (Vreće stabilne forme)

Koristite Q-Džambo vreće kako biste uštedili prostor u magacinu i tokom transporta

Vreća stabilne forme opremljena sa unutrašnjim pregradama (bafeli), koji se šiju preko sva četiri ugla obezbedjujući da džambo vreća zadrži četvrtast oblik nakon punjenja. Paneli sprečavaju da pp vreća dobije stomak kad je napunjena. Standardne pregrade su paneli od pp tkanine sa pravilno raspoređenim rupama koji omogućavaju slobodan protok proizvoda tokom procesa punjenja i pražnjenja pp vreće.

Prednosti vreće stabilne forme

 • Q-bag vreće stoje u okviru dimenzije palete,
 • Lakše su za skladištenje. Bolje stoje u rafovima i imaju veću stabilnost.
 • Ušteda prostora skladištenja - džambo vreće zauzimaju do 25% manje prostora.
 • Ušteda prostora prilikom transporta sa kamionom, kontejnerom ili vozom. Ekonomičniji transport (zauzimaju do 25 % manje prostora) napunjenih Q-bag vreća od standardnih big bag vreća.
 • Q-bag vreće su odlično rešenje za pakovanje svih vrsta praškastog i rasutog materijala kao sto su mleko u prahu, granulat ili praškasti materijali iz hemijske industrije.

Konstrukcija Q-bag vreća

 • Bafeli su pregrade (paneli) od pp tkanine koji se šiju preko sva četiri ugla pp vreće.
 • Postoje džambo vreće koje imaju samo jednu pregradu po sredini (jedan bafel). Ovaj tip bafela ima sličan efekat kao i kod Q-bag vreća sa četiri bafela u uglovima vreće, sigurnost da pp vreća zadrži četvrtast oblik nakon punjenja. 
 • U slučaju praškastog materijala bafeli mogu biti šiveni sa jednom, dve ili tri diht trake koje sprečavaju curenje materijala.
 • Q-bag vreće su dostupne u željenim dimenzijama prema specifikaciji kupca.

 

Tipovi bafela

 1. Standardni bafel
  Standardni bafeli su od šiveni pp tkanine 100+30g/m² sa ravnomerno rasporedjenim rupama koje omogućavaju neometan tok materijala prilikom punjenja i pražnjenja pp vreće. Ovaj tip se koriti u 95% slucaja.
 2. Net baffel (mrežasti bafel)
  Mrežasti bafeli su od polipropilen traka, koje omogućavaju ravnomeran tok materijala po svim uglovima pp vreće.

Tipovi Q-bag vreća:

Q-bag vreće mogu se kombinovati sa svim drugim tipovima big bag vreća kao provodlive Type C vreće, vreće sa polietilenskim uloškom (tako zvani Q-liner) ili UN vreće za pakovanje opasnih materijala.

Konstrukcije Ulaza, Izlaza, ručke i ostale specifikacije

Q-bag džambo vreće mogu imati različite tipove ulaza i izlaza. Posetite džambo vreće specifikacije ili standard big bags za više informacije.