Dno i izlaz džambo vreće

Izaberite konstrukciju dna kako bi ste najlakše ispraznili vaše džambo vreće

 

U zavisnosti od sistema pražnjenja džambo vreća od strane krajnjih korisnika postoje različiti tipovi dna PP vreće. Najčešći tipovi su:

Ravno dno

Ovaj tip big bag-a pruža mogućnost za pražnjenje džambo vreće rasecanjem dna. To je najjeftiniji tip džambo vreće po utrošku materijala i rada (ali PP vreća može samo jednom da se koristi). Koristi se za pakovanje materijala koji se uništavaju zajedno sa PP vrećom.

Izlazni ventil

je pogodna varijanta za pražnjenje većine rasutih materijala. Raspon širina ventila (Ø) je od 25 cm - 65 cm. Dužina ventila mora biti najmanje vrednost Ø ventila.

Za izlazni ventil ima tri varijante vezivanja:

  • standardni – vrpce prišivene na sredinu ventila standardne dužine 60 cm
  • labudov vrat – dva puta presavijen ventil i vezan, pogodan za dugačke ventile
  • B-lock – plastični deo sa vrpcom koji se stavlja na izlazni ventil, pogodan je za ručno regulisanje protoka materijala


Izlazni ventil + kapuhon - Dodatna zaštita ventila kako se ventil nebi oštetio prilikom transporta i manipulacije PP vrećom. Kapuhon se šije od lake tkanine. Kada se kapuhon zaveže big bag izgleda kao da je sa ravnim dnom..

Izlazni ventil + zvezda kapuhon - Zvezda kapuhon je posebna vrsta kapuhona koja se šije od teške tkanine i izgleda kao zvezda.

Dupli ispusni ventil - Ventil u ventilu kako bi se zaštitio unutrašnji ventil.

Izlazni ventil + klapna - klapna je poklopac koji se pravi od teške tkanine i štiti dno big bag-a od uticaja vlage. Klapna je pričvršćena za dno džambo vreće sa vrpcom.

Kecelja

Kecelje se koriste kao najbrža varijanta pražnjenja materijala iz džambo vreće vreće. Kada se kecelja otvori celo dno džambo vreće je otveno. Sama kecelja ne može da izdrži puno tereta tako da obično mora biti pokrivena sa klapnom ili pismo kapuhon-om. Kecelja kao varijanta dna džambo vreće se koristi kod materijala koji se teško prazne kroz suženo dno PP vreće, npr. piljevina, treset.

Kecelja + Klapna

Klapna u ovom slucaju uglavnom služi da nosi teret džambo vreće. Od teške tkanine pričvršćena je na jednu stranu dna i može se vezati vrpcama na sve tri strane dna džambo vreće.

Kecelja + Pismo Kapuhon

Pismo kapuhon je zaštita kecelje, na dnu džambo vreće od teške tkanine u obliku pisma.

Konusno dno sa izlaznim ventilom

Konus na dnu džambo vreće olakšava pražnjenje materijala iz big bag-a. Neki proizvodi koji se pakuju u džambo vreću imaju tendenciju da se gomilaju u uglovima big bag-a što stvara problem prilikom pražnjenja materijala pa korisnik mora da trese džambo vreću prilikom pražnjenja materijala iz nje. Konusi su dizajnirani tako da se dno PP vreće sužava tako da prilikom pražnjenja džambo vreće sav materijal se jednostavno sliva i ulazi u ispusni ventil.